7725 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7725 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7725 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas