8058 White-winged Swallow (Tachycineta albiventer), Pantanal, Brazil

8058 White-winged Swallow (Tachycineta albiventer), Pantanal, Brazil

8058 White-winged Swallow (Tachycineta albiventer), Pantanal, Brazil