7506 White-eyed Vireo (Vireo griseus) Galveston Island, Texas