6041 Female Upland Goose (Chloeohaga picta), Bleaker Island, Falklands

6041 Female Upland Goose (Chloeohaga picta), Bleaker Island, Falklands

6041 Female Upland Goose (Chloeohaga picta), Bleaker Island, Falklands