6040 Rockhopper Penguin (Eupytes chrysocome), Bleaker Island, Falklands

6040 Rockhopper Penguin (Eupytes chrysocome), Bleaker Island, Falklands

6040 Rockhopper Penguin (Eupytes chrysocome), Bleaker Island, Falklands