4899 Egyptian Geese (Alopochen aegyptiacus), Tanzania

4899 Egyptian Geese (Alopochen aegyptiacus), Tanzania

4899 Egyptian Geese (Alopochen aegyptiacus), Tanzania