9085 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9085 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9085 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador