9083 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9083 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9083 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador