9076 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9076 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9076 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador