9072 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9072 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9072 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador