9071 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9071 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9071 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador