9070 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9070 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9070 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador