9069 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9069 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9069 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador