9063 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9063 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9063 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador