9064 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9064 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9064 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador