9113 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9113 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9113 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador