9119 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9119 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9119 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador