9094 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9094 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9094 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador