January 2021

???????? ????????????? ????????????: ??? ????? ????????? ATR ??????? TradingView

? ????? ?? ???????????? ?? ??????? ?????????, ????????? ????? ????? ?????????? ???????? ?? 30 ????. ?? ????????? ? ?????? ???????? ????? ??????? ???? ??????????? 3-4 ????????, ?????? ? ??????? ???????. ??????? ? ?????? ????????????? ????? ??????? ?????? ?????????????. ??? ??????????????? ??????????? forex mmcis ?????? ?? ?? ????????????, ? ???? ???????? ??????????????? ????????????, ??????? ???????????? ? ?????????? ? ??????? ????????????. ????????????? ??????? ?????????? ATR ??? ????????? ?????, ??? ??? ?? ??????? ???????? ?? ???????????? ?????? ????? ???? ??????? ????? ???????????, ??? ?????.

??? ? ??????????? ????? ??? ?????? ????????????????? ?????? ??????? ??? ????????????. ???????? ??????? ???????? ??????????, ???????? ?? ??????????? ?????. ????????? ????????? ????? ??????? ???????? ? ??????? ??????, ????? ??? ???? ??????????? ??????, ?? ? ?????????? ????? ?? ???????????. ???? ??? ??????? 14 ATR ?????, ????????, 0,0015 ??? ??????, ??? ?? 14 ????????? ?????? ??????? ???????? ????? 15 ???????. ??? ????, ????? ???????? ???????????? ?????-???? ???????? ???????, ?????????? ? ?????? ???? ???????? ??????? ??? ??????. ATR ?? ???????? ???????????, ?????? ????? ??????? ? ????, ?????????? ???????, ????? ???????? ???????? ? ???? ???????????? ???????.

 • ??????? ?????????? ? ????? ??? ????????? ??? ????????-??????.
 • ? ?????????? ATR ??????? ????? ???? ??????? ????????, ??????? ?? ????????? ????? 14, ?? ??????? ????? ???????? ??? ?? ?????? ??????????.
 • ??? ?????????? ?????????? ATR ?????? ????????? ?????? ???????? ???????, ??? ????? ???????? ????????? ? ????????? ???? ????????????.
 • ATR ?? ?????? ??????????? ???????? ????, ?? ??????? ??????????, ????? ?????????? ???????????? ? ??????????? ???????? ???? ?? ??????.
 • ?????????? ???????? ???????????? ??? ??????????? ????????????? ????????, ??? ??? ?? ???????????? ??????????? ????? ????? ???????, ? ?? ???????????? ???????? ???.

????????? ??? – ??? ?????????? ???????, ??????????? ?????????? ?????????. ???????? ?? ?????????? ????? ????? ??????? ??????? ????? ? ????? ???????? ? ??????? ???????. ???????????? ????????? ?????? ??? ???????, ?????? ???????? ?? ?????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ????.

? ??????? ????? ??????????? ??????, ?? ???????????? ????, ???? ????? ??????? ???????? 50 ???????. ? ???? ???? ??? ???????? ???? 30 ???????, ????? ???????, ??? ???? ??????? ??? 20. ??? ????????? ??????? ??????????? ??????? ?? ??????? ? ??? ??????? ????????? ??????????? ???? ?????????? ????????. ????????????? ????? ???????? ??????????? ?????????? ?????????????? ???????. ?????? ? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????? ????????. ??? ????? ATR ?? ???????? ? ???, ??? ?? ??????? ?? ????? ?????????.

?: ??? ?????????? ??????? ? ??????? ?????????? ATR?

? ???? ?????? ??????? ????????? ?? ??????? ????????? ? ??????? ?? ???, ????????? ????????? ATR ? ??? ???????????? ?????????. Average True Range ????? ?????????? ??? ??????????????? ??????????. ?????? ?? ????????????? ?????, ????????, ??? ??????? ????-?????, ???? ????????? ? ??????? ?????? ??????? ?????? ??? ????? ????????????? ???? ????????????? ???????. ????? ????? ????????? ??? ????????? ??? ??????????? ?????????? ???? ???? ? ??????? ?????.

 • ? ??????? ????? ????? ?????????? ?? ????? ??????? ??????????? ?, ? ??????????? ?? ?????????????, ???????? ? ?????? ??? ??????? ???? ?????? ?????????.
 • ??? ?????? ???????? n, ??? ??????? ????? ?????????? ????????? ?? ???????? ??? ? ????? ??????? ?????????? ?????.
 • ???? ????? ??? ?????????? ??????, ??? ??? ???? ????????? ??????? ?????? ?? ????? ?????.
 • ???? ?? ???????? ATR ?????????? ?? ????? ?????? ?????????????, ??????????????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ? ??????? ????????? ???????????.

????????? Average True Range (ATR) ????????? ?????????? ??????? «???????? ????????» ????????????? ?????. ATR ???????? ??????? ????????????? ????? ? ?????????? ??????? ?????? ????-???? ??? ????-???????. ???? ????????? ????? ???????????? ? ????????? ? ??????? ??????????? ???????? ??? ????????? ?? ?????????????.

??????? ????????? ? ?????????? ?????????? ????? ??????????. ??? ? ????????? ?? ??? ??????????? ?????? ???????? ? ? ????? ??????? ??? ????????????. ???? ? ???, ??? ????????? ???????? ? ?????? ??????? ???????? ?????????? ?????: ???-5 ?? ???? ??????? ???????? ?? ?????????????. • ????? ????? ????? ?????, ??? ????????, ????????????? ??????. • ????? ????? ????? ????, ??? ? ?????? ????????? ??????, ????????????? ???? ??????.

??? ???????/?????????? ????????? ATR ??? MT4 ? MT5

?????? ????? ????????? ??????????? ? ??????? 2 ???????? ?????????? ATR, ??? ????????? ??????? ???????? ????????? ?? ?????? ???????. ??? ????????? ????????? ???? ? ???????, ??? ??????????? ??????? ?????? ?????. ?? ???? ??? ?? ???? ????????? ?? ???? ?????? ???????? ?? ?????????? ??????.

ATR ? ?????????????

??? ?????????? ??????????? ? ??????????????? ?????, ???????? ?????? ?????? ?????? ? ???????? ????????????? ?? ????????. ????????????? ????? ?? ????? ??????????????? ?? ???????????? ?????????? ? ????????? ??????????. ??? ????? ????????????? ????????? ?????????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ???????????. ???? ????? ??????????????? ?????? ???? ?? ??????? ???? — ??????? ????? ? ??????? ?????? ????????? — ????? ??????? — ??????? ? ????? ??? ??????, ????? «???????» ?? ????????. ?? ??????????? ???? ATR ??? ?????????? ?? 28; ????? ?????????? ????? ??????? ????? ??????????.

???????? ?????????????

????? ?? ???????? ?????????? ??????? ?????? ?? ??????? ? ??????????? ?????????? ATR ??? ?????????? ????? ????? ? ??????? ???????? “??????”. ????????? ?????? ????? ????? ????????? ?????????? ????-????? ? ??????????? ?? ???????? ???????? ??????????, ??????? ??????????? ????? ????? ? ???????. ?????????? ????? ??????? ??????????? ? ??????? ????-?????? ?????? ????????? ? ????????????? ?????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????? ATR ? ????????? ???. ????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????? ???????? ???????????? ??? ???? ????? ??????????????? ??????????? ????????? ???????? ????????. ??? ????? ??????? ??????? ??????? ???????? ATR ?? ????????? ??????????? ? ????????? ????????, ????? ???? ?????? ??????? ????????.

????????? ATR: ?????? ??????????? ??? ?????????

??  ????? ??????? ?? ????? ??????? ?????????????, ?? ?? ??????? ??? ????????? ???????????. ????? ????, ??? ??????? ???????? ?????? ???????, ?????????? ?????, ?????? ????????? ??????. ATR ??? ????????????? ? ????? ????????????? ?????????? ?????? ????????. ??? ? ??????? ??????? ????????? ?? ???????? ?????, ??? ??? ??????? ????????? ???????? ??? ??????????? ?????????? ? ????????? ? ???????? ????????. ??????? ?????????? ???????? ????????? ???????? ???????? ????? ???????.

??????????? ????????? ????????? ??? ?????? ??????? ? ??????? — ??? ??????? ???????.

????? ??????, ????????? ATR ????? ??? ?????? ????????????? ?? ????????? ?????. ????? ????????? ?????????? ????????? ????????????? ??? ????? ??????????? ???????? ????, ?????? ????????????? ???? ?????????? ? ??????? ????????? ??????. ??? ???????, ??????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ????????? (??????), ? ??????? ????????????? ?, ??????????????, ????????? ATR ????????? ?? ?????? ?????????. ????? ?? ?????????? ?????? ????????, ???????? ATR ???????? ????? ?????, ?????????, ?????????? ?????? ??????.

? ?? ??????? ???????? ????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????? ????????? ????? ?????????????. ???????? ? ?????????? ??????????? ???? ??????? ??????, ??? ?? ???????? ??????? ? ??? ??? ?? ????????. ?????? ?? Average True Range ????????? ????????? ??????? ? ??????? ??????????? ? ?????? ?? ???? ?????????? ??????. ??????? ???????? ????????/Average True Range (ATR) – ????????? ??? ??????? ?????? ?????????????. ???????? ????? ?????????? ATR ??????????? ? ??????????? ???????? ????????? ????????? ???? ?? ???????????? ?????? ???????. ATR ?? ?????? ??????????? ???????? ????, ?? ??????? ??????????, ????? ?????????? ???????????? ? ??????????? ???????? ???? ?? ??????.

??? ???????? ????????? ?????? ITinvest ?? vc ru

? ????? ????? ?????????? ??????? ? ??????????, ? ????? ??????????? ?????????? ?????? ? ??????????? ???????. ????? ?????, ??? ?? ??? ???????? ????????? ? ?????? ??????? ?????? ???? ???????????? ?? ?????????? ???????? ??????? ? ?????? ????? ???????????? ???? ?? ???????????. ?? ???? ??????? ???????? ???????? ?????? ????????? ????? ????? ???????, ????? ??????? ????? ??????.

????? ???? ??? ???? ????????????? ???????? ????????? ?? ??????????? ?????????? ??? ????????????? ??????, ???????????? ?????????? ??????? ??? ??????????? ????????????. ????? ??????????? ? ???, ????? ????????? ????? ?????????????? ? ???????? ?????????. ??????????? ??????????? ?????????? Backtest ?? ?????????? ???????????? ???????. ????? ?? ????? ?????? ??????? ?????? ?????????, ?????????? ???????? ????????, ??????????? ??????? ? ?????? ?????? ?????????.

?? ????????? ?????? ?????? ??????????? ????????, ??????? ? ????? ??????? ? ??? ?????? ?????????? ????????. ?? ?????????? ?? ??????? ??????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ?????
? ?????????, ????????? ????? ???????? ?????? ??? ????????? ?????????? — ??? ? ??????. Twitch ????????? ?????????? Twitch Studio, ??? ?????????? ?????????
???????? Twitch ?????? ???????? ??????? ????????? ? ??????? ?????????? Twitch Studio. ???? ?????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ?????????. ? ?????????? ???? ??????? ??????????? ?????????, ? ??????? ??? ?????????, ???-??????, ?????????? ???????? ? ??????? ?…

 • ??? ?????? ???????? ???????? ??????? ?? ???? “Spring Boot”.
 • ?????? ???????? ???????? ????????? ???????????? ?? ????????????? ??????????, ???????????, ? ????? ?????????? ? ????????????????? ?????, ? ??????? ??? ????????.
 • ?????? ?????, ??? ???, ??? ??????? ??? ????????? ????? ?????????? ??????, ?????????? ????????????, ????? ?????? ??? ????? ???????????? ?????????, ? ????? ???????? ?? ? ?????? ????????? ???????? ??????.
 • ????? ???????????? ??????????? ??? ????????? ????????, ?? ?????? ??????, ???????? ????? ????????? ?? ????????? ?????? ??????????, ? ?????? ?????? ?? ????????? ?????.

? ???? ?????? ????? ????????????? ?????????? ???????? ??? ???????? ??????????? ???????, ???? ?? ???????? ????????? ???????????? ??????? — ?? ??? ???? ????? ??????? ????? ??? ?? — ????? ??? ?????. (??? ????????? ?????? ?? ?????????? — ?????????? ?????? ???????? ?????? — ???????? ??????, ??????? ?? ?????? ?????????). ????? ?? ??? ???????? ??????? ????? ????????????????, ?? ???? ??? ??? ? ??????????? ??????? ????? ??????? ??????????????? ??????????? ? ???? ???????????, ??????????????? ????????????? ?????? ? ???????? ?????? ????????. ??? ????????? ????? ??????? ???????????? ???????? ?????????????? ???????? ?????????? ????????? — ???????? ??????? ?? ????????? ? ?????? ?? ????? ????. ??? ????? ??????????? ???????? ??????? ??? ???? ?? ?????, ? ????? ??????????? ????? ????????????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ????????, ???? ??? ? ???? ????, ? ?????? ??????? ??????? ??????? ???? ??? ???????? ??? ??????? ?????????? ?????????.

Comments to ??? ???????? ????????? ??????

????? ????????? ????? ?? ????????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ????????. ????????, ??????? ???? ?????? ?????? ?? ???????????? ????????? ???? ??? ?????????? ?? ?????? — ? ????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ????????? ???????? ????????? ????? ?????????. ??????????????? ???????? ????????? ?? ????? ?????, ?? ?? ??? ???????? ??? ????????. ?????????? ????????, ????? ??????? ???? ??????.

?? ????? ????????? ? ????????? — ??????? ?????? ????? ??????????????. ?? ???? ?????? ????????? ????????? ????, ??? ???????, ????? ??????. ?? ???? ???, ? ??????? ????? ???????????, ????? ?????????. ? ??????? ???????? ???? ????????? ? ????? ????????. ????????? ??? ???????? ??????.???? ??????, ??????? ????? ???????? ? ??????? ???? ???????? ?????? — ?? ???? ? ???? ????? ????????? ????? ?????? ???????? ???.

???? ??????????????? ?????????? ?????????? ????????? ???????????? ???????

? ??? ? ITI Capital ??? ????? ?????? ? ??????? API SMARTcom. ? ???? ?????? ?????? ????? ???? ?????????? ????????. ? ???? ?????? ???????????? ??? Tinkoff Invest API, ?????????, ??? ???????? ?????? ?? Python, ? ????????? ????? ????? ????? ? ????????? ? ???????. ? ?????? ?????????? ?????? ???? ?? ???????? ?????? ?? ??????? ?????? ?????????? ?????? ???????? Tinkoff Invest Robot Contest. ????? ???????? ?????? ???????? ?????? ? ? ?????????? ???????????? ??? ?????????, ??? ?????????? ???????? ???????? ???????? ????? ????????????????. ?????? ?????, ??? ???, ??? ??????? ??? ????????? ????? ?????????? ??????, ?????????? ????????????, ????? ?????? ??? ????? ???????????? ?????????, ? ????? ???????? ?? ? ?????? ????????? ???????? ??????.

? ???????, ??? ????? ??????? ???? ???????? — ??? ?? ???, ??????? ???????????? ? ???????? ????????? ??????, ??????? ????? ???????? ?????? ???? ? ?????? ? ???? ??????????????? ????????. ????????? ????? ????? ????? ???????? ????? ??????? ???????? ?????? ?? ?????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????? MQL 5. ?????????? ????? ????? ??????????? ????????? ???????????? ???????? ????????? ?? ?????? ???????? ??????? ? ?? ?????? ????????????.

??? ???? ????? ????????? ???? ??????? ??????? ??????? ?? ????????? ? ???, ????? ?????? ???? ????????? ?????????? ??????? ? ????????????? ???????. ????????? ?? ????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ??, ??????? ?????? ?? ???????? ???????. ?? ?????????? ?? ???????? ?????????????? ?????? ????????? ???? ?????? ?????????, ??????? ???????? ????? ??? ???????????, ?? ?? ?????? ?? ???? ?????? ???????. ???????, ??? ??????? ???????? ??????? ?????? ????????? ????????? ???? ?? ?????????????? ??????????, ?? ??? ???? ?? ?????? ????????????? ???????? ??? ????????? ????????? ????????? ?????.

????? ????? ???????? ???????

???? ?? ?? ????????? ????????? ??????, ?????????? ?????? ?? ? ?????????? ?????. ????????? ? ???????? ??????????????, ???? ???? ?? ??????????? ? ??? ?????? ??????????. ? ??????????, ??? ??????? ???????, ? ???? ?????????? ?????, ? ? ???? ?? ?????. ??-??????, ??????? ???????? ??? ????????? ????????? ????? ???? ?????? ??????????????. ?????????? ????????? ???????, ?? ??????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?????, ??, ? ?? ?? ?????, ???????? ????? ???????? ?????? ??????? ? ????????? ??????? ?????????? ?????????? (??, ??? ???? ??????).

?? ????, ????????? ???????????? ??????? – ??? ??? ???????? ??????. ???? ?? ?????? ??????? ???????????? ???????? ??????? ?? ???, ?????? ?????? ???????????? ?? ???????????, ? ?????? ??????, ? ??????????? ? ?????????? ??????????? ????????. ?????? ??????????? ???? ????? ??????????????? thv system ?? ?? ?????? ????????????, ? ????? ?? ?????????? – ???? ??????, ?????????? ?? ???? ?????????????? ??????. ? ??????, ?? ?????? ??????????? ????? ? ???????? ??, ??? ????????????? ????????? ???? ???????? ???????? ? ?????????, ?? ???????, ??????????, ?? ?????? ????????????.

???????? ????? ?????? ??????

?????? ????????????? ?? ?????????? ??????????????? Mikrotik RouterOS (????? ROS). ???????????? ngx-translate ? Angular ??????????. ???????????? ????????? ???????????
???????????? ????????? ?????????? ??? ?????????? ???????????? ??????????? (??????????? ?????? ??????) ? ??? ?????????? ?? Angular 4+ ????????? @ngx-translate/core. ? ???????? ????? ????? ?????????? ?? ???????? ????, ????? ???? ?????????? ????? ???????????? ???? ??????????, ?…

???????? ????? ????? ????????????, ???, ?? ?????? ?????????, ?????? ?? ?????????? ???????????? ??? ?????… ???????? ?????? ????????? ??? ??? ????? ???? ????????, ?????? ????????? ??? ?????????????, … ????????? ?????????? Sphero – ????? Rvr, ??????????… AI-?????????? ? ??? ??? ???????
??????? ?? ???????? ?? ???? ??????? ? ???, ??? ????????? ??????????? ??????-???????. ????? ?? ?????, ??? ??????? ?? ???????? ????????????, ????? AI-????????? ???????? ??? ?????? ????????? «?? ????» ?? ?????????? (???? ???????? ? ????????? ? ?????? ???? ?? ????????). [?? ?????????] ??????????? ?? ???? ??????? ? IT ? ?????? ??????????
??????, ????!

???????? ? ???????, ? ????????? ???????? ???????, ?? ??????????? ? ??????? ????????????? ??????. ? ???? ?????? ???????? ??????? ???????? ??????? ?? ??????? ??? ??????? ???????????, ? ??????????? ???????? ?????????? ??? ??????. ?????? ??????????????? ??? ??????? ???????????, ??????? ???????? ?????????????????? ???????? ??????. ??? ?????? ??? ????? ????????????? ????????? ? ????????. ?????? ??????? ??? ????? (??? ????? ???????) 24 ???? ? ?????.

?????????? ??????? ?? ????, ???????? ? ?????? ??????????? ?????? “????????”, ??????? ??????? ????????? ?? ????????? ?????? ? ????? 20-?? ????. ????????? “???? ???????”, ? ?? ???????, ??? ??????? ? ????????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ??????????, ? ?? ?????-?? ?????????????? ???????. ???, ??????????? ?? ?????? ????????? ?? ?????????? ?????????, ???? ???? ??????? ?? ?????. “???? ???????? ???? ????? ????????? ??? ??????, ?? ?????? ??? ????? ?? ???????????” – ????????? ???????? ??????. ????? ?? ???? ???????, ????????, ? ???????????? ??????????.

Surowce inwestowanie w surowce

Istnieje wiele platform, które oferuj? handel surowcami, ale nie wszystkie s? równe. Wa?ne jest, aby zwróci? uwag? na kilka kluczowych czynników. Inwestowanie w surowce nie jest skomplikowanym zaj?ciem, o ile przysz?y inwestor po?wi?ci nieco czasu na zdobycie wiedzy na ich temat. Surowce to niedoceniane aktywa, na których oparta jest gospodarka ca?ego ?wiata.

Czasem widzimy na scenie, jak taki przejmuje kontrol? na drug? osoba. Tu niepostrze?enie ?ci?gn? krawat, tam pasek od spodni, a potem zegarek … A ten drugi cz?owiek nawet nie wie, o co chodzi. Tak w?a?nie dzia?aj? — mówi Jakub Bartoszek z kantoru kryptowalutowego Cashify w Warszawie.

 • Nie musisz by? ekspertem, aby inwestowa? w towary, ale musisz wiedzie?, co kupujesz i jaki mo?e by? ich przysz?y rozwój.
 • Pami?taj, ?e inwestowanie zawsze wi??e si? z ryzykiem i nigdy nie powiniene? inwestowa? wi?cej, ni? jeste? gotów straci?.
 • Na rynku jest te? Be Global Safe od Rockbridge TFI, które inwestuje w obligacje krótkoterminowe.
 • Jednak z drugiej strony czasem niskie ceny surowców powoduj?, ?e na rynku nie pojawiaj? si? nowe inwestycje.

Najwi?kszymi konsumentami ziaren kawy s? przede wszystkim Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i W?ochy. Na ceny kawy wp?ywa klimat, koszty transportu, wydarzenia polityczne w krajach produkuj?cych ten surowiec oraz poziom zamo?no?ci spo?ecze?stwa. Regularne monitorowanie rynku pozwala na szybkie reagowanie na zmiany trendów i dostosowywanie swojej strategii inwestycyjnej. Mo?e to obejmowa? zarówno ?ledzenie wiadomo?ci gospodarczych, jak i analiz? danych rynkowych. Inwestowanie wszystkich swoich ?rodków w jeden surowiec jest ryzykowne. Dywersyfikacja, czyli roz?o?enie inwestycji na ró?ne surowce, mo?e pomóc zminimalizowa? to ryzyko.

Surowce energetyczne

Nabywanie fizyczne surowców ze wzgl?dów praktycznych nie cieszy si? wielk? popularno?ci? –  trudno bowiem sk?adowa? bary?ki ropy naftowej, czy worki zbo?a. Kursy walut surowcowych reaguj? na zmiany cen surowców, ale niekonieczne w horyzoncie jednej sesji. W krótkim terminie rynki te mog? zachowywa? si? odmiennie. – Je?eli rentowno?ci 10-letnich obligacji ameryka?skich wynosz? ok. 4,8 proc., to przez 10 lat zarobimy na nich ok. 50 proc.

G?ówn? zalet? funduszy inwestycyjnych jest fakt, ?e pieni?dzmi nie zarz?dza inwestor, a kto? inny, czyli zarz?dzaj?cy funduszem. Z drugiej strony jest to tak?e wada, gdy? jest to studniówk? kosztowne. Inwestowanie w akcje jest jedn? z najbardziej popularnych form inwestowania (pisali?my m.in. Akcje i obligacje oraz Ile mo?na zarobi? na akcjach i Jak inwestowa? w akcje). Decyduje si? na ni? wi?kszo?? pocz?tkuj?cych inwestorów.

Przed zakupem akcji nale?y dok?adnie zapozna? si? z planami spó?ki na przysz?o??. Tak naprawd? to zale?y od rynku, czy m?drze jest kupi? w danym momencie akcje kawy. Oczekuje si?, ?e du?e firmy zajmuj?ce si? kaw? b?d? nadal dobrze sobie radzi?, jednak nale?y pami?ta?, ?e cena akcji zale?y od tego, ile ludzie s? sk?onni za ni? zap?aci?.

Jak Inwestowa? w Surowce?

To ciekawa propozycja dla tych, którzy chc? zdywersyfikowa? swoje portfele. Jednym z popularnych ETF skupiaj?cych si? na surowcach jest iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF. Ten fundusz daje mo?liwo?? zyskania ekspozycji na globalny rynek surowców, a jego op?aty zarz?dzania wynosz? tylko 0,48%. Gaz naturalny jest cennym surowcem wykorzystywanym zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy. Prawdopodobnie wiesz o tym, ?e gaz naturalny jest u?ywany podczas gotowania.

Mo?e to równie? prowadzi? do wzrostu cen tego rodzaju surowców. Pami?taj, ?e to oznacza, ?e dokonujesz po?redniej inwestycji w surowce, a wyniki akcji b?dzie zale?a? od wyników spó?ek. Ale inwestowanie w surowce jako samodzielne aktywa, jest po prostu czyst? spekulacj?.

Czo?owymi producentami gazu ziemnego s? Stany Zjednoczone i Rosja. Wed?ug szacunków 80% ?wiatowej produkcji soi jest wykorzystywane do produkcji paszy dla zwierz?t hodowlanych. Niemal ¾ ?wiatowej produkcji soi pochodzi z zaledwie dwóch krajów – USA i Brazylii. Znaczne area?y uprawy soi s? równie? w Chinach, Argentynie oraz Indiach. Towary rolne s? podstaw? przemys?u spo?ywczego na ?wiecie. S?u?? zarówno jako produkt bazowy dla dalszych, bardziej z?o?onych dóbr konsumenckich jak ziarna kawy czy kakaowca, oraz jako pasza dla zwierz?t hodowlanych, jak kukurydza czy soja.

Inwestowanie w akcje zwi?zane z kukurydz?

Przyk?adem jest KGHM, który jest jednym z najwi?kszych na ?wiecie producentów miedzi i srebra. Kurs akcji spó?ki porusza si? podobnie do waha? cen miedzi. Oczywi?cie z powodu du?ej d?wigni operacyjnej KGHM, wahania cen tej spó?ki s? znacznie wi?ksze ni? miedzi. Innym pomys?em jest skorzystanie z certyfikatów inwestycyjnych, które równie? s? notowane na gie?dzie. Umo?liwia to inwestorowi zaj?? pozycj? na jednym z dost?pnych surowców z listy (np. gaz ziemny, z?oto).

Cukier surowcem, w który mo?na zainwestowa?

Wi?cej informacji dost?pnych jest w Deklaracji ?wiadomo?ci Ryzyka Inwestycyjnego, dost?pnej na stronie internetowej Bardziej zaawansowani inwestorzy mog? próbowa? inwestowa? za pomoc? instrumentów pochodnych. Dobrym przyk?adem s? tutaj kontrakty ró?nicy kursowej (CFD) na surowce. Przy zastosowaniu d?wigni finansowej mo?emy zyskiwa? wi?cej ni? to wynika z rzeczywistej zmiany ceny surowca. Popularnym rozwi?zaniem s? równie? kontrakty futures. S? one notowane na gie?dzie i zobowi?zujemy si? aby w okre?lonym terminie dokona? zakupu lub sprzeda?y surowca.

Jego marzeniem jest zwi?kszenie ?wiadomo?ci mieszka?ców Polski z zakresu inwestowania, zarz?dzania bud?etem oraz budowy maj?tku. W d?ugim terminie bardziej optymalne od kupowania kontraktów terminowych jest skorzystanie z inwestowania w spó?ki dow jones industrial average konsoliduje w strukturze gospodarstwa surowcowe. Wynika to z tego, ?e dobrze zarz?dzana spó?ka dzia?aj?ca w sektorze surowcowym jest w stanie osi?gn?? wy?sz? stop? zwrotu ni? same surowce. Inwestowa? w surowce mo?na zarówno za pomoc? analizy technicznej jak i fundamentalnej.

Kiedy inne inwestycje stan? si? relatywnie bardziej atrakcyjne, to niestety ale ceny akcji kawowych mog? i tak spa??. Kiedy chcesz inwestowa? w rop?, to musisz dok?adnie obserwowa? cen?. W tej cz??ci artyku?u przyjrzymy si? temu, jak mo?na przewidzie? cen? ropy naftowej, zarówno w perspektywie krótko, jak i d?ugo terminowa. Mo?esz po?rednio inwestowa? w zmiany cen miedzi, kupuj?c akcje spó?ek, które s? aktywne w produkcji miedzi. W dalszej cz??ci artyku?u omówimy szczegó?owo, w które akcje spó?ek miedziowych mo?na inwestowa?.

Inwestowanie w surowce jest bardzo szerokim poj?ciem. Wynika to z ró?nych relacji mi?dzy dostawcami a odbiorcami danego surowca. Inaczej tak?e wygl?da zastosowanie surowców oraz cykl ich ?ycia.

Istniej? ró?ne sposoby inwestowania w surowce i towary. Ponadto wybór ten stanowi równie? najskuteczniejszy sposób dywersyfikacji hipotetycznego portfela inwestycyjnego. Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie nale?y dokona? wa?nego rozró?nienia mi?dzy inwestowaniem a spekulacj?. Spekulanci staraj? si? jak najszybciej zarobi?, pomy?lmy o traderach, którzy wykorzystuj? wahania cen. Z drugiej strony inwestowanie mie?ci si? w perspektywie ?rednioterminowej i polega na tworzeniu zdywersyfkowanego portfela w celu jego ustabilizowania. – Taka inwestycja wi??e si? z ekspozycj? na ryzyko kursowe.

Mo?na je zakupi? na gie?dzie oferuj?cej kontrakty na dany surowiec. Kontrakty terminowe zazwyczaj wymagaj? zaanga?owania sporych ?rodków w pojedyncz? inwestycj?. Aluminium znajduje zastosowanie w przemy?le spo?ywczym, lotniczym i kosmicznym. Z aluminium produkuje si? równie? sprz?t usd, equites i yields pod presj? s?abych danych i gwa?townego wzrostu wirusa elektryczny i AGD oraz karoserie samochodów. Najwi?kszym producentem aluminium na ?wiecie s? Chiny, odpowiadaj?ce za ponad po?ow? ?wiatowej poda?y tego surowca oraz jednocze?nie jego g?ównym konsumentem. Na ceny aluminium wp?ywa kondycja gospodarcza Chin oraz koszty ropy.

Prawdopodobnie najmniej efektywnym sposobem na inwestowanie w surowce, jest fizyczny zakup i ich przechowywanie. Jest to cz?sta praktyka przy z?ocie czy srebrze, jednak prowizje i mar?e od bank japonii utrzymuje stabilne ceny sprzedawców sprawiaj?, ?e mo?liwy zysk jest znacz?co pomniejszony. Z drugiej strony, jeste?my zabezpieczeni przed globalnym upadkiem wszystkich systemów bankowych czy wymiany kapita?u.