7789 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7789 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7789 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas