5592 Coastal View, Salt Point State Park, Cazadero, California

5592 Coastal View, Salt Point State Park, Cazadero, California

5592 Coastal View, Salt Point State Park, Cazadero, California