5591 Coastal View, Salt Point State Park, Cazadero, California

5591 Coastal View, Salt Point State Park, Cazadero, California

5591 Coastal View, Salt Point State Park, Cazadero, California