2238 Eastern Bluebird (Sialia sialis), Tishomingo National Wildlife Refuge, OK

2238 Eastern Bluebird (Sialia sialis)

2238 Eastern Bluebird (Sialia sialis), Tishomingo National Wildlife Refuge, OK