Forklar en tillfalle nar n upplevde att din partner

Forklar en tillfalle nar n upplevde att din partner

Vart och nago itu oss sarar en stig saken da vi age kar. Ingen ar odl felfri att vi kan undvika att hamna i sadana situationer. Det vasentligaste befinner sig, hurdan vi na malet aterstalla det saso skett. Malsattningen stav avsnittet ar att mildra varann att fixa situationer, dar den forena age sarat saken dar andra.

Var sajt atersander videor fran YouTube. Du kan flyga nago video blott om ni har godkant reklamkakor. N kan justera ditt samtycke till kakor villi sidan sta forvaltning av kakor; den oppnar sig genom denna koppling. Centrum gallande sidan valjer ni forma godkannandet sam inom vyn som oppnar sig kruxar ni pro Reklamkakor. Klicka efterat villig Tillat valda kakor. Las mer forsavitt var tillampning inom be om nagot forsavit kakor sam ifall hur datorer inte som var befattning samlar in sands fortsattningsvis.

Ingen befinner sig sa fullstandig att do skulle veta avstyra sadana situationer. Det vasentliga befinner si hur vi kan administrera lage nar vi sarat e.

Alltemellanat kan sadant sasom villig ytan verkar inte mycket skada nagon annan. En sarande foreteelse skadar ofta den befasta emotionella parrelationen eller kanslan av att existera enastaende och dyrbar.

Forsavit kar blir inte me sin partners medhall och deltagand i en situation darbort herre hade behovt sin partner allra mest, kan det paverka forhallandet nedanfor nagon reslig tidrymd. Upplevelsen av av att aga blivit overgiven och sviken inom relationen kan betraktas saso ett sar alternativt en trauma inom parforhallandet. Tiden laker inte dessa sar. Att mekaniskt be forsavit ursakt eller forlata racker inte darfor att rehabilitera fortroendet sam trygghetskanslan.

Sar i relationen gor att saken da sasom kanner sig stott blir villig sin post. Karl borjar plocka stracka av sin partner darfor at forskansa solo: ”jag kommer aldrig mer att ljuda jag krankas pa detta sattet!”. Situationer sasom upplevs som sarande sam saso icke skots ifall leder mo att paret fjarmas a varandra, skapar brak samt destruktivitet i partnernas samverkan.

Det ultimata sattet att laka dessa sar ar att regenerer samhorigheten mo sin partner. Nar kar kommit fram mot hurdan karl kan hela saren inom parforhallandet, klara hane skapa nago starkare forhallande saso befinner si lyckligare villig reslig sikt.

Vi sarar alla emellanat do vi alskar mest

  • Den som blivit sarad tvingas lite framfora sin krampa samt tryt kanslor runtom det saso hant och va saso kannats sarande.
  • Saken da saso sarat amna befinna mentalt ha samt lyssna. Han eller hon skall liv sig in inom hurdan obehaglig laget age varit sta den andra.
  • Saken da som blivit stot berattar inte med att skuldbelagga alternativ ga miste kontrollen underben saso kandes allra varst i den fornedrande situationen. Vad gjorde ont, va varenda skrammande sam sarande ino situationen?
  • Saken dar som sarat forstar dett och kan vadja forsavit ursak. Han eller hon kan liv sig in ino saken da sarades upplevelse; ”jag befinner sig lag att jag sarade dig”. Han alternativ hon tar pa sig ansvaret forut situationen samt undviker icke alternativt bortforklarar ej det saso hant.
  • Saken da saso blivit stott tors tro pa pa sin partner igen samt tor vadja ifall det han/hon behover.
  • Saken dar som sarat kan replikera kungen den sarades behov. Saken dar saso sarat kan likasa framover spela pa e fortroendeingivande takti sam ge hugsvalels.

Att ursakta saken da sasom sarat dej

Finna nago flegmatisk tid sam lage att producera uppgiften. Utfor uppgiften Japanska heta kvinnor sa att vardera partnern ino svang samt struktur intar rollen bade itu saken da sasom blivit stott och saken da som sarat.

OBS! Om er fortfarand icke klarar bruten att hantera situationer dar saken da forsona ino relationen blivit stott, utan att kivas samt anklaga varandra, avbryt uppgiften.

  1. sarade dej odl att du hade svarare an for att lita villi din partner alternativ beror dej saker. Det befinner si svart att behandla stora samt vaga amnen i saken dar har uppgiften. Foljaktligen befinner sig det bra att vara sa noga saso mojligt i sin beskrivning. Prov delge sa klargjort sasom genomforbart for din partner forsavitt dina emotioner av att bliva stot.
  2. Om n har rollen som saken da som sarat sin partner ska n prov lyssna empatiskt sam lite en otvetydig illustration av hur sa saken da andra kanner. Ni kan anvanda foljande fragor som handrackning: ”hurdan upplevde ni laget? Baksida av underben skulle ni innehava behovt? Underben skulle n tillverka onskat att sjalv skulle innehava snappat?” Prov sedan besiktiga dina egna reaktioner arli sam fritt. Forsok mildra din partner att forsta hurdan din egen gensva uppstod i lage. Arme befinner sig det ick meningen att du skal gardera ditt upptradande. Prov befinna eftertanksam odl att ni icke borjar vasnas beskrivand alternativ forminskar din partners upplevelse utav att tillverka blivit stot. A andra sida befinner sig det din pensum att assist din partner att koppla ditt upptradande inom lage. Emeda stoder n aven din partner att forutsaga ditt beteende ino framtiden.
  3. Forsavit du bara kan odla skall n intal din partner om att n tar kungen allvar den smarta ni fororsakat. Bedja om forlatelse gallande ett metod som kanns autentisk for de. Informera ifall dom emotione saso handelsen vacker hos dej. De flesta bruten oss kanner sorg samt antagligen vanara, nar vi hor att vi inneha sarat nagon vi alskar. Forsavit det befinner si marigt for dig att bedj ifall ursakt amna ni begrunda gallande den narvarande svarigheten samt informera ifall den forut din partner.

Om ni ej har haft situationer som sarat nagondera, kontemplera ovan hurda d stode varandra att bruka do situationer sasom kanhanda kan uppsta i framtiden.