7717 Yellow Warbler (Setophaga petechia)

7717 Yellow Warbler (Setophaga petechia)

7717 Yellow Warbler (Setophaga petechia), Galveston, Texas