7667 Rockhopper Penguin (Eupytes chrysocome)

7667 Rockhopper Penguin (Eupytes chrysocome)

7667 Rockhopper Penguin (Eupytes chrysocome), Bleaker Island, Falkland Islands