9067 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9067 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador

9067 Tourmaline Sunangel (Heliangelus exortis), Guango Lodge, Ecuador